Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Uniwersytet Warszawski rozpoczynają współpracę. W jej ramach instytucje będą mogły dzielić się wiedzą między sobą. Uczelnia uruchomi kursy i studia podyplomowe dla pracowników ZUS. Planowane jest też uruchomienie kierunku studiów praktycznych dotyczącego ubezpieczeń społecznych. Z kolei studenci UW zyskają możliwość odbycia staży i praktyk w placówkach urzędu. To pierwsze porozumienie zawarte przez ZUS z uczelnią wyższą.

Celem podpisanego w czwartek porozumienia jest wzbogacenie programów nauczania o tematykę ubezpieczeń społecznych. Obie strony zapowiadają, że będą podejmować wspólne działania dydaktyczne, rozwojowe i naukowe.

Porozumienie oznacza początek dobrej współpracy w kilku obszarach. Z punktu widzenia Uniwersytetu to przede wszystkim możliwość prowadzenia badań naukowych nad dorobkiem, który ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Myślę, że wyniki działalności w stosowaniu prawa ubezpieczeń społecznych Zakładu są bardzo zachęcające do tego, żeby prowadzić takie analizy i formułować wnioski dotyczące zmian stanu prawnego w tym zakresie – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS i profesor nadzwyczajny UW.

Przedstawiciele ZUS będą prowadzili wykłady na uniwersytecie, uczestniczyli w konferencjach i seminariach. Zakład będzie także organizował szkolenia z zakresu ubezpieczeń społecznych dla wykładowców i pracowników administracji uczelni.

Pamiętajmy także, że uniwersytety to zazwyczaj również bardzo duzi pracodawcy, którzy potrzebują wiedzy praktycznej o funkcjonowaniu ubezpieczeń społecznych – podkreśla prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Z kolei pracownicy ZUS będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, studiach i studiach podyplomowych organizowanych przez UW.

Współpraca będzie też obejmowała współpracę na poziomie studenckim.

Ubezpieczenia społeczne zasługują na to, żeby myśleć o osobnym kierunku z tym związanym. Jest też konkretny pomysł na to, żeby zarówno przygotować studia podyplomowe dla pracowników Zakładu, jaki i włączyć ich w budowanie kierunków o charakterze praktycznym z wykorzystaniem doświadczeń stosowania ubezpieczeń społecznych – mówi prof. Gertruda Uścińska.

Studenci UW zyskają możliwość odbywania staży i praktyk w urzędzie.

Myślę, że jeszcze w tym roku akademickim przyjmiemy studentów na staże i praktyki. Sądzę również, że niedługo absolwenci różnych kierunków, nie tylko prawa, polityki społecznej czy ekonomii zarządzania, lecz także np. informatyki przyjdą do nas i rozpoczną karierę. Liczę na bardzo konkretne rezultaty – zapewnia prof. Uścińska.

Bardzo zależało nam na tym, aby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nasi studenci mogli odbywać staże zawodowe. Chcielibyśmy, aby powstawały prace dyplomowe, które będą się odnosiły do konkretnych zagadnień, z którymi musi sobie radzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych – podkreśla rektor UW.

Uniwersytet Warszawski jest pierwszą uczelnią, która nawiązuje stałą współpracę z ZUS. Obie strony zapewniają, że katalog obszarów wspólnych działań nie jest zamknięty, a porozumienie przyniesie szereg korzyści zarówno uczelni, pracownikom i studentom, jak i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: newseria.pl