Kompetencje miękkie coraz częściej stają się jednym z kluczowych elementów kwalifikacji zawodowych, dzięki którym łatwiej odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Cechy wskazywane przez działy rekrutacyjne, jako wyjątkowo cenione przez współczesnych pracodawców, dają jasny przekaz – wiedza i wykształcenie to nie wszystko. Jakie kompetencje miękkie, które często postrzegane są jako domena kobiet, są pożądane przez biznes najbardziej? Oto kilka z nich.

1. Zdolność pracy w zespole, także wielokulturowym

Zdaniem aż 82 proc, pracodawców w Polsce zdolność pracy w grupie to jedna z kluczowych cech, jakie powinien posiadać dobry pracownik. Ponad 78 proc. z nich za istotną uważa otwartość umysłu na wiedzę innych. Taka umiejętność jest najbardziej pożądana w branżach, w których zespoły zróżnicowane są pod względem wieku, płci czy kultury. W sektorach, które kiedyś zdominowane były przez mężczyzn, pojawia się coraz więcej kobiet, rośnie także liczba obcokrajowców.

– Coraz więcej kobiet pracuje bezpośrednio na budowach, na stanowiskach inżynierów, kierowników robót czy menedżerów projektów. Jednym z naszych priorytetów jest ciągłe  wspieranie rozwoju zawodowego kobiet  – mówi Agnieszka Lisicka, dyrektor ds. zarządzania talentami w Skanska SA – Nasza kultura organizacyjna opiera się na otwartości i różnorodności, co pozytywnie wpływa na atmosferę w zespołach. Wyniki regularnie przeprowadzanego przez nas Badania Zaangażowania pokazują, że pracownicy obu płci równie dobrze czują się w firmie: są w równym stopniu zaangażowani w pracę a ich satysfakcja z pracy jest na tym samym poziomie. Wspieranie różnorodności  zwiększa satysfakcję z pracy, zmniejsza rotację, a także pobudza kreatywność pracowników – dodaje Agnieszka Lisicka.

Według badań McKinsey, tworzenie zespołów zróżnicowanych m.in. pod względem wieku, płci, narodowości czy cech charakteru bezpośrednio wpływa na lepsze wyniki finansowe firm. Także analitycy Randstad potwierdzają, że mieszane zespoły np. pod względem płci uważane są przez firmy jako efektywniejsze.

2. Komunikatywność

Cecha, która wskazywana jest przez pracodawców jako jedna z podstawowych umiejętności, jest fundamentem poprawnych relacji zarówno ze współpracownikami, jak i na zewnątrz firmy – podczas rozmów z klientami i podwykonawcami. Nie chodzi tu, lub nie tylko, o swobodę wypowiedzi. Sęk w tym, aby umieć rozmawiać nie tylko o sprawach technicznych, ale też jasno wyrażać swoje potrzeby, komunikować w sposób zrozumiały dla współpracowników status zadań w projekcie oraz dostosowywać sposób mówienia do rozmówcy i panującej sytuacji. Intuicja, która pozwala nam ocenić, w jaki sposób należy umiejętnie przeprowadzić daną rozmowę, to domena kobiet. Według amerykańskiej socjolingwistki Deborah Tannen, w stylu komunikowania się kobiet przeważa dążenie do symetrii, co oznacza prowadzenie rozmowy w taki sposób, aby zapewnić wszystkim rozmówcom równy dostęp do głosu i pozostawić miejsca na ich pytania. W przypadku mężczyzn częściej dochodzi do asymetrii i prób rywalizacji. Umiejętność efektywnego komunikowania się została uznana jako jedna z najbardziej poszukiwanych kompetencji interpersonalnych przez pracodawców. Budowanie dobrych relacji w zespole to według 34 proc. firm w Polsce znacząca kompetencja pracownika.

3. Sprawne zarządzanie czasem

Coraz częściej praca w międzynarodowej korporacji wymaga umiejętności wykonywania kilku czynności równocześnie. W dobie dążenia firm do optymalizacji czasu i usprawniania procesów, multizadaniowość stanowi kompetencję, która przełoży się nie tylko na efekty, z których pracodawca będzie zadowolony, ale także uchroni pracownika przed przemęczeniem i rozpraszaniem się. Dobre zarządzaniem czasem to nie tylko dobrze zorganizowana praca, to także umiejętność skupienia się i wysoka motywacja, która jest znacząca zwłaszcza w przypadku pracy menedżerów projektu i pracy, w której większe znaczenie niż czas spędzony w biurze ma liczba wykonanych zadań. – Odpowiednie planowanie czyni nasze działania nie tylko bardziej efektywnymi, ale jest także dobrym sposobem na osiągnięcie większej satysfakcji z wykonywanej pracy. Wykonywanie kilku obowiązków w jednym czasie pozwala szybciej uzyskać założone cele, a my pozostajemy bardziej zmotywowani. Dobrze zorganizowany czas pracy to także gwarancja, że wszystkie nasze obowiązki zostaną wykonane w terminie – mówi Aleksandra Goller, menadżer projektu w Skanska Residential Development Poland.
– Wiele badań pokazuje, ze to właśnie my-kobiety lepiej radzimy sobie z wykonywaniem kilku zadań w tym samym czasie. Nie znaczy to oczywiście, że mężczyźni nie potrafią być multizadaniowi. Jednak według naukowców z Uniwersytetu w Glasgow wynika to przede wszystkim z ewolucji – kobiety od zawsze umiały zajmować się wieloma rzeczami jednocześnie. Znacznie lepiej radzimy sobie także z presją czasu – dodaje Aleksandra Goller.

O tym jak w sposób efektywny organizować czas pracy, dobrze wiedzą także kobiety, które zdecydowały się godzić rolę mamy z aktywnością zawodową. Łączenie obowiązków wynikających z posiadania rodziny z pracą wymaga konsekwencji i skupienia. Nie od dziś wiadomo, że mamy są mistrzyniami planowania, a to właśnie dobrze ułożony plan działania jest gwarancją jego powodzenia.

4. Uważne słuchanie

Umiejętność z pozoru nietrudna, a w praktyce wymagająca i cechująca jedynie nielicznych. Chodzi o to, aby skupiać swoją uwagę na rozmówcy, a do tego potrzebne są empatia, zrozumienie i otwarty umysł, który pozwolą nam usłyszeć informacje z pozoru nieistotne. To, jak efektywne jest nasze słuchanie, może decydować o powodzeniu projektu, a nawet całej kariery. Jest to także jedyny sposób na naukę – tylko pracownik, który potrafi dobrze słuchać jest w stanie rozwijać się i wzbogacać swoją wiedzę. Uważność w stosunku do drugiej osoby to także kompetencja, która cechuje dobrego menedżera czy kierownika. I nie jest to tylko kwestia odpowiedniego reagowania na potrzeby zespołu. Według badacza Bernarda Ferrari, autora książki „Słuchacz doskonały”, dzięki czujnemu słuchaniu możemy lepiej podejmować decyzje i znacznie szybciej dochodzić do najlepszych pomysłów. Badania dowodzą, że to kobiety lepiej niż mężczyźni potrafią słuchać swoich współpracowników, nawet jeśli reprezentują oni odmienne poglądy. Dzięki temu łatwiej dostrzegają i rozwiązują problemy w firmie. Właśnie dlatego uważne słuchanie ułatwia budowanie relacji w firmie.

5. Działanie na rzecz wspólnego dobra

Zrozumienie i wyczucie biznesowych potrzeb firmy stanowi jeden z kluczowych elementów powodzenia działań pracowników. Elastyczność, otwarcie na zmiany i empatia to podstawowe cechy charakteru, dzięki którym pracownik jest w stanie wziąć pod uwagę więcej niż interes tylko jednej osoby. Mając na uwadze dobro innych, można także realizować własne cele. Działanie na rzecz wspólnego dobra firmy to także umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Empatia i zrozumienie, które przekuwają się na wspólne dobro pracowników, są więc pożądanymi cechami nad którymi powinniśmy pracować bez względu na to, na jak wysokim szczeblu kariery się znajdujemy.