14 maja rozpoczęła się rekrutacja do jednego z najlepszych w Europie programów rozwoju
przywództwa – Leadership Academy for Poland. Jego ideą jest rozwój potencjału i kompetencji
przywódczych Polaków. Co roku do programu może dołączyć 40 uczestników. Zgłoszenia do III
edycji będą przyjmowane do końca maja br.
Leadership Academy for Poland (LAP) to prestiżowy program rozwoju dobrego przywództwa,
realizowany z udziałem światowej sławy profesorów z Uniwersytetu Harvarda. Program skierowany
jest do wybitnych Polaków w wieku ok. 25-45 lat będących założycielami lub menadżerami i
aktywnie działającymi w sektorze biznesu, organizacjach non-profit, administracji publicznej,
mediach, kulturze i sporcie lub w segmencie startupów. Aplikacje można składać pod adresem
Akademii: www.center-for-leadership.org/academy/

Nadrzędnym celem Akademii jest tworzenie edukacji na najwyższym, światowym poziomie. Szukamy
ambitnych i utalentowanych Polaków, którzy chcą rozwijać kompetencje w zakresie przywództwa i
uzyskać wsparcie w realizowanych przez siebie projektach – mówi prof. dr hab. Cezary Wójcik, założyciel
Leadership Academy for Poland. Program łączy liderów z różnych środowisk, bo wierzymy, że razem
możemy przyczynić się do rozwoju Polski jako mądrego i dobrego kraju.

Leadership Academy for Poland to ambitny i innowacyjny program, który pomaga uczestnikom dostrzec
kluczową różnicę między władzą a przywództwem. To jeden z elementów, który w sposób zdecydowany
wyróżnia Akademię – mówi prof. Hugh O’Doherty z Uniwersytetu Harvarda.
Do programu mogą dołączyć osoby w wieku 25 – 45 lat, które już zbudowały swoje pozycje liderów, ale
nadal poszukują możliwości rozwoju oraz nowych dróg wpływania na otoczenie. W ramach dwóch
dotychczasowych edycji Akademię ukończyło blisko 80 uczestników, reprezentujących zróżnicowane
środowiska zawodowe. 100% z nich przyznało, że udział w LAP był doświadczeniem, które zmieniło ich
życie.

Ze względu na renomę Akademii oraz wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć, co roku rośnie
zainteresowanie udziałem w LAP. 100% absolwentów ubiegłorocznej edycji przyznało, że Akademia
oferuje najwyższy poziom edukacyjny. LAP jest jedynym programem na polskim rynku, opartym na
unikalnej metodzie Leadership 4D-ExperienceTM. Uczestnicy rozwijają kompetencje przywódcze w
obszarze ludzkim (przewodzenie w organizacji, rozumienie motywacji pracowników, budowanie
długofalowych możliwości zespołów), systemowym (zarządzanie kompleksowością otoczenia) i
samodoskonalącym (źródła motywacji i stosunku do siebie, ludzi i świata).
Co roku do Akademii może dołączyć do 40 osób, które otrzymują „fellowships” (wsparcia udziału).
Rekrutacja do III edycji LAP potrwa do 31 maja br. Program, który rozpocznie się we wrześniu, obejmuje
czteromiesięczną naukę oraz roczne wsparcie w ramach klubu alumna (Alumni Network).

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie internetowej www.center-for-leadership.org/academy/