Jak wynika z najnowszego raportu EF EPI, Polska zamyka pierwszą dziesiątkę narodów najlepiej posługujących się językiem angielskim. Globalne badanie znajomości języka angielskiego w 72 krajach, wykazało również, że biegłość języka angielskiego łączy się z poziomem życia, mocą zarobkową oraz innowacjami.

Tegoroczny raport EF English Proficiency Index to już szósta edycja największego międzynarodowego rankingu uwzględniającego stopień znajomości języka angielskiego. Badanie przeprowadzono w 72 krajach na grupie ponad 950,000 osób powyżej 18 roku życia. W tym roku Polska uplasowała się na 10 pozycji, a w rankingu wyprzedziły ją kraje skandynawskie (Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia), Singapur, Austria, Luxemburg, Niemcy oraz stojąca na czele listy Holandia. Państwami z najniższym poziomem znajomości języka angielskiego są Irak, Laos oraz Libia. 

Język angielski w Polsce i na świecie

Największa na świecie znajomość języka angielskiego pozostaje w Europie, podczas gdy kraje Środkowego Wschodu oraz kraje Północnej Afryki plasują się na najniższych pozycjach rankingu. Państwa, które robią najlepsze postępy i rozwijają się pod względem biegłości językowej to Francja, Katar oraz Singapur, z kolei kraje z największym regresem językowym to Irak, Japonia i Peru. Warto zaznaczyć, że Singapur jako pierwszy azjatycki kraj znalazł się w ścisłym gronie krajów najbardziej biegłych w znajomości języka angielskiego.

Kto mówi najlepiej?

Najbardziej wykształconą językowo grupą wiekową są młodzi dorośli w wieku 18-25 lat, chociaż wiek ten różni się w zależności od kraju. Prawie we wszystkich krajach kobiety posługują się płynniej angielskim niż mężczyźni. Biegłość języka angielskiego pozostaje głównym wskaźnikiem konkurencyjności gospodarczej zarówno na indywidualnym, jak i narodowym poziomie. Lepsza znajomość języka powiązana jest z wyższymi przychodami, wyższą jakością życia, łatwiejszą komunikacją i bardziej dynamicznym środowiskiem biznesowym.

Polska nadal plasuje się wśród krajów o wysokim stopniu zaawansowania języka angielskiego, jednak w porównaniu do zeszłorocznego rankingu EF EPI, spadła z dziewiątego na dziesiąte miejsce.

W ciągu dwóch lat Polacy spadli w rankingu o 4 pozycje – w raporcie EF EPI 2014 Polska zajęła 6 miejsce.

Polska, żeby zachować wysoki poziom językowy powinna wziąć przykład z krajów skandynawskich, które, jak pokazują badania EF EPI, od lat pozostają niezmiennie liderami w biegłości językowej. W krajach tych, w porównaniu do polskiego systemu edukacyjnego, stawia się przede na komunikację, a nie naukę zasad gramatycznych. Język angielski towarzyszy też Skandynawom na co dzień, czego przykładem są filmy czy seriale wzbogacone o napisy zamiast lektora czy dubbingu. Takie rozwiązanie pozwala osłuchać się z językiem, a także wzbogacać słownictwo od najmłodszych lat – wyjaśnia pochodząca ze Szwecji Madeleine Celander, EF Education First Sales Manager.

Na czele listy polskich miast, których mieszkańcy najlepiej posługują się językiem angielskim, znalazł się Wrocław, który minimalne wyprzedził Warszawę. Najbardziej biegli językowo są Polacy w grupie wiekowej 18-30 lat. Średnio nasi rodacy uczą się angielskiego przez 12 lat.

Język angielski w biznesie

Język angielski staje się podstawową umiejętnością, jak nauka pisania i czytania czy znajomość matematyki. To, co niegdyś było przywilejem arystokracji, dziś leży u podstaw obywatelstwa informacyjnego. Dla jednostki natomiast znajomość angielskiego łączy się z nowymi możliwościami rozwoju, zwiększeniem swojego znaczenia na rynku pracy, a także poszerzaniem horyzontów.

Co wyróżnia kraje z lepszą znajomością języka angielskiego? Przede wszystkim rozwijają one szerzej badania nad nowymi technologiami i posiadają większą liczbę inżynierów czy naukowców. Pomiędzy tymi krajami częściej też wymieniana jest wiedza na szczeblu międzynarodowym. Wiele przedsiębiorstw (jak Renault czy Samsung), które mają swoje siedziby w nieanglojęzycznych państwach, wprowadziło język angielski jako główny język korporacyjny. Język angielski ważny jest również w środowisku internetowym – 10 najważniejszych języków programowania opartych jest na języku angielskim.

Jakie czynniki warunkują różnice?

Jak pokazuje raport EF EPI for Companies (część raportu EF EPI oparta o badania przedsiębiorstw), który jest globalną ewaluacją umiejętności językowych pracowników, osoby na wysokich, kierowniczych stanowiskach zostawiają swoich pracowników w tyle pod względem umiejętności języka angielskiego. Szczegółowe wyniki w poszczególnych krajach różnią się w zależności od takich wskaźników jak globalna innowacja, przejrzystość rządu i łatwość prowadzenia działalności gospodarczej.

W niestabilnej gospodarce światowej, znajomość języka angielskiego jest jedną z niewielu umiejętności o sprawdzonej zdolności do generowania szans i wzmocnienia zdolności do zatrudnienia. Kierowanie krajem lub firmą wymaga wielkiego wysiłku i inwestycji, jeśli chcemy mieć w przyszłości pracowników dobrze władających językiem angielskim. EF EPI rozwiązuje te problemy i pobudza globalną dyskusję na temat najlepszych praktyk w zakresie edukacji językowej – podsumowuje Piotr Majdan, Country Manager Education First w Polsce.

Pełny raport EF EPI, z dodatkowymi rankingami, analizami i wykresami dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.ef.com/epi/.