Jak wynika z najnowszego raportu EF EPI, Polska znajduje się na 11. pozycji wśród 80 krajów z całego świata. W czołówce krajów z najlepszym angielskim pozostaje Holandia oraz kraje skandynawskie. Najsłabiej z tym językiem w Europie radzą sobie m.in. takie kraje jak Włochy, czy Turcja, a na całym świecie Irak i Laos. Tegoroczny raport wykazał również, że biegłość językowa nastolatków i uczniów szkół wyższych w Polsce jest na dobrym poziomie, w porównaniu do europejskich rówieśników. 

Tegoroczny raport EF English Proficiency Index to już siódma edycja największego międzynarodowego rankingu uwzględniającego stopień znajomości języka angielskiego, tworzonego przez Education First, firmę organizującą kursy językowe za granicą. Ponad milion uczestników wypełniło niezbędny do badania EF Standard English Test (EF SET), pierwszy na świecie darmowy i zestandaryzowany test języka angielskiego.

Warszawiacy najlepsi, ale Bydgoszczanie najszybciej się uczą

W tym roku Polska spadła o jedno miejsce w rankingu, plasując się tym samym na 11. miejscu, ze średnim wynikiem 62.07. Mimo spadku w rankingu, wynik ten jest wyższy niż w ubiegłym roku, co oznacza, że Polacy wciąż rozwijają się językowo, jednak inne kraje robią to w szybszym tempie. Dobra znajomość języka angielskiego w Polsce ma swoje odzwierciedlenie również w poszczególnych rejonach Polski. W międzynarodowym raporcie EF EPI przebadano siedem polskich miast: Wrocław, Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź i Bydgoszcz. Liderem pozostaje Warszawa z wynikiem powyżej średniej krajowej testu, jednak to Bydgoszcz jest miastem z zauważalną poprawą wyników znajomości języka angielskiego.

– Przeciętnie Polacy uczą się języka angielskiego przez 12 lat, czyli mniej więcej tyle, ile trwa okres pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a ostatnią klasą szkoły średniej. Najlepiej posługują się językiem angielskim ludzie młodzi, w przedziale wiekowym 18-20 lat – mówi Sylwia Rogalska, Country Manager EF Polska.

Wysoką biegłością językową mogą pochwalić się także studenci oraz osoby do 30. roku życia, które zakończyły już edukację. Pod względem płci w Polsce to kobiety o wiele lepiej od mężczyzn znają język angielski, co jest trendem utrzymującym się w całej Europie.

Polscy uczniowie uczą się systematycznie angielskiego

Dodatkiem do tegorocznej edycji EF EPI jest EF English Proficiency Index for Schools. Zbadał on nabywanie umiejętności językowych przez uczniów szkół średnich i wyższych z 26 krajów. Raport stwierdza, że szybki wzrost biegłości językowej obserwowany jest w wieku 13-14 lat oraz 18-19 lat. Badanie wykazało również, że poszczególne umiejętności językowe są bardzo zróżnicowanie pod względem poziomu językowego. Umiejętność rozumienia języka angielskiego ze słuchu jest lepsza niż czytanie ze zrozumieniem. Ten sam wniosek dotyczy polskich uczniów.

Przeciętny poziom języka angielskiego u polskiego 15-latka to:

·         B1 w rozumieniu ze słuchu

·         A2 w rozumieniu tekstu pisanego

Co ciekawe, prawie takie same wyniki osiąga przeciętny polski 20-latek, co pozwala sądzić, że młodsze pokolenie szybciej nabywa zdolności językowe. Poziom angielskiego wśród jednego z liderów czołówki rankingu, czyli 15-letnich Duńczyków, jest porównywalny do polskich nastolatków, ale duński 20-latek osiąga biegłość językową na poziomie mocnego B1 z czytania i B2 ze słuchania.

– Jak wykazał raport EF EPI, znajomość języka angielskiego jest w coraz większym stopniu powiązana z celami rozwojowymi, zawodowym sukcesem i globalnym dzieleniem się wiedzą – dodaje Sylwia Rogalska – Nauczyciele potrzebują wyjść poza szkolne ramy i stawiać uczniom realne cele zwiększania biegłości językowej. Niezwykle ważne jest również przebywanie w międzynarodowym środowisku, co młodym ludziom gwarantują kursy językowe za granicą.