Ponad 1,75 miliarda ludzi, czyli jedna czwarta populacji świata, uczy się języka angielskiego – więcej niż jakiegokolwiek innego języka. Do roku 2020 ta liczba wzrośnie do 2 miliardów. Dlaczego tak się dzieje?

Język angielski ma decydujące znaczenie w budowaniu pozytywnych międzykulturowych relacji pomiędzy ludźmi i narodami i wspiera rozwój międzynarodowy. Znajomość języka angielskiego sprawia, że ludzie na całym świecie zyskują możliwość zmiany swojego życia, mają łatwiejszy dostęp do informacji. Wspólny język dla całego świata to pierwszy krok w kierunku wspólnego porozumienia. Dla wielu osób nauka języka angielskiego oznacza możliwość kontaktowania się z ludźmi z całego świata, nawiązywania przyjaźni i budowania relacji.

Perspektywy na przyszłość

Dla ludzi, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, nauka angielskiego może być przepustką otwierającą drogę do lepszej edukacji i poszerzającą możliwości zawodowe. Znajomość tego języka jest konieczna do komunikacji, nauki, pracy i polepszenia swoich perspektyw.

Znajomość języka obcego jako wymaganie wobec potencjalnego pracownika pojawia się w 68 proc. ogłoszeń o pracę, a płynność językowa w 37 proc. przypadków*.

Rozwój biznesu

Z badania Economist Intelligence Unit z 2012 r. wynika, że 70 proc. osób na stanowiskach kierowniczych uważa za konieczne zwiększenie znajomości języka angielskiego wśród pracowników, aby możliwe było zrealizowanie planów korporacyjnych.

Nieznajomość języków obcych w biznesie tworzy szereg problemów komunikacyjnych i negatywnie wpływa na rozwój firmy:

  • słaba znajomość języków obcych utrudnia prowadzenie biznesu (wg 49 proc. respondentów – badanie „Konkurencja bez granic” – Economist Intelligence Unit oraz EF Education First);
  • niepoprawna komunikacja w języku obcym i błędy w tłumaczeniach zakłócają zawieranie umów międzynarodowych i przynoszą firmom straty finansowe;
  • złożoność relacji z partnerami zagranicznymi wynika z faktu, że firmy nie zapewniają pracownikom wystarczająco dużo nauki języka obcego (wg 47 proc. kadry kierowniczej);
  • przy rekrutacji zbyt małą uwagę zwraca się na doświadczenie i umiejętność pracy kandydatów w międzynarodowym środowisku (wg około 40 proc. badanych);
  • największy problem mają kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki) oraz południowej Europy;
  • najmniejszy problem mają kraje skandynawskie (tylko 36 proc. menedżerów uważa, że bariery językowe i kulturowe wpływają na ich plany rozwoju na rynku międzynarodowym).

Zrównoważony rozwój

Ponadto, angielski przyczynia się do zrównoważonego rozwoju na całym świecie – znosząc bariery komunikacyjne pomiędzy krajami ułatwia handel, zwiększa zaufanie pomiędzy ludźmi, ułatwia utrzymywanie pokoju w rejonach ogarniętych konfliktem.

Język globalny

Język angielski jest językiem globalnym. Choć historycznie wywodzi się ze Zjednoczonego Królestwa, w dzisiejszym świecie angielski stał się językiem globalnym, nie należącym do żadnego kraju. Dzieje się tak dlatego, że ludzie na całym świecie posługują się nim, jak również dlatego, że język angielski zapożyczył wiele słów z innych języków.

Więcej informacji o znaczeniu języka angielskiego znajduje się w raporcie British Council „The English Effect”.

*Na podstawie badania IPSOS przeprowadzonego w okresie marzec – czerwiec 2012 dla British Council w Polsce.