U-Multirank, największy globalny ranking uniwersytetów, opublikował dziś 30 marca najnowsze zestawienie (www.umultirank.org) obejmujące 1500 szkół wyższych. Pozwala ono dostrzec mniej znane uczelnie, które osiągają doskonałe wyniki.

Dobre, ale mniej znane uczelnie

Czwarta już edycja rankingu U-Multirank, obejmująca jak dotąd najwięcej uczelni wyższych, pozwala wyszukać nieznane perełki wśród uniwersytetów, które stały się nowymi poważnymi konkurentami na arenie światowej w wielu różnych dziedzinach. Ranking umożliwia studentom, uniwersytetom, firmom, decydentom politycznym i rządom coraz precyzyjniej porównywać wyniki uczelni na całym świecie.

Wiele innych zestawień uczelni wyższych koncentruje się na liczbie cytowań i wyróżnia dobrze znane instytucje, takie jak Harvard, Oxford, Stanford czy Yale. Ponieważ jednak U-Multirank daje użytkownikom możliwość porównywania uczelni pod kątem indywidualnie wybranych kryteriów, pozwala odkryć też inne uniwersytety, które doskonale radzą sobie w obszarach tak różnorodnych jak renoma badań naukowych, jakość kształcenia, umiejętność transferu wiedzy, wymiar międzynarodowy czy zaangażowanie w regionie.

Jak wyszukać najlepszą uczelnię?

Studenci, którzy chcą odnaleźć uczelnie osiągające najlepsze wyniki w poszczególnych dziedzinach, mają do dyspozycji 16 przedmiotów, czyli czterokrotnie więcej niż w pierwszej edycji rankingu. Dla przykładu, w ramach kierunków inżynieryjnych i informatycznych U-Multirank wskazuje na wyjątkowo dobre wyniki austriackiego Uniwersytetu im. Johannesa Keplera w Linzu oraz hiszpańskiego Uniwersytetu w Maladze pod względem liczby studentów przypadających na jednego pracownika, co stanowi kluczowy wskaźnik jakości kształcenia. Taka informacja pozwala studentom na dokonanie świadomego wyboru uczelni, która najpełniej spełni ich oczekiwania. Ponadto kandydaci na studia mogą wyszukiwać uniwersytety o dobrych kontaktach międzynarodowych i wysokich wskaźnikach mobilności studenckiej.

„U-Multirank oferuje studentom, rodzicom i innym zainteresowanym stronom cenne informacje dotyczące wybranych przez nich instytucji szkolnictwa wyższego w szerokim zakresie parametrów” – mówi komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics. – „To znacznie ułatwi im dokonywanie świadomych wyborów.” – dodaje.

Narzędzie nie tylko dla studentów, ale i uczelni

U-Multirank pomaga nie tylko kandydatom znaleźć najlepszą dla nich uczelnię. Same uniwersytety też mogą korzystać z klasyfikacji, która umożliwia im lepszą orientację w przygotowaniu skutecznych strategii funkcjonowania i rozwoju, na przykład pod względem wymiaru międzynarodowego.

Tegoroczne dane wskazują, że najbardziej międzynarodowym kierunkiem są studia biznesowe. Zachęcają one mobilnych studentów i pracowników do podróżowania po świecie, co z kolei wyraźnie wpływa na wyniki w ramach międzynarodowej konkurencji uczelni w tym obszarze. Ocena międzynarodowego charakteru programów studiów ukazuje stopień, w jakim studenci różnych kierunków mogą skorzystać na globalnych kontaktach swoich uczelni. Wskazuje ona też na potencjał uniwersytetów pod kątem nawiązywania współpracy międzynarodowej i prowadzenia międzynarodowej rekrutacji.

Decydenci polityczni i władze rządowe mogą korzystać z rankingu w celu sprawdzenia, jakie wyniki osiągają uczelnie w ich kraju i regionie pod względem choćby badań stosowanych, współpracy partnerskiej czy zaangażowania na szczeblu regionalnym.

Wnioski z badania

Dla przykładu, w oparciu o najnowsze dane U-Multirank opublikował dziś zestawienie dotyczące partnerstw w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy. Wykazało ono, że hiszpański Uniwersytet Deusto, a także dwie niemieckie uczelnie – Politechnika Norymberska oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Pforzheim – pod względem transferu wiedzy i wykorzystania badań w działalności praktycznej i komercyjnej pozostawiają w tyle wiele innych szkół wyższych.

Inna opublikowana dziś gotowa klasyfikacja bierze pod lupę renomę badań oraz powiązania badawcze uniwersytetów. Wyraźnie widać, że wysokie miejsca na liście zajmują dobrze znane uczelnie, takie jak MIT czy Harvard. Ponieważ jednak U-Multirank obejmuje dużą liczbę uniwersytetów i stosuje szeroki zakres parametrów, w rankingu pojawiły się też niewielkie, wyspecjalizowane instytucje, które osiągają wyniki lepsze niż spodziewani zwycięzcy w tej kategorii. Przykładami mogą być fińska Szkoła Nauk Ekonomicznych Hanken, Instytut Badań nad Rakiem oraz Londyńska Szkoła Higieny i Medycyny Tropikalnej w Wielkiej Brytanii, a także amerykański Uniwersytet Rockefellera.

„Projekt U-Multirank podkreśla, że rola uniwersytetów jako światowych ośrodków doskonałości wynika z ich różnorodności. Na sukces sektora szkolnictwa wyższego składa się wiele rodzajów uczelni: nie tylko duże uniwersytety inwestujące głównie w badania, ale też niewielkie uczelnie, akademie medyczne, uniwersytety nauk stosowanych i tak dalej.” – komentuje Profesor Frans van Vught, współkierownik projektu U-Multirank

Czwarta doroczna edycja rankingu jest najobszerniejszą od początku projektu U-Multirank w 2014 r. W tym czasie liczba uwzględnionych instytucji uległa niemal podwojeniu, zaś liczba branych pod uwagę krajów zwiększyła się z 70 do 99. Klasyfikacja obejmuje przy tym 3 284 wydziały i 1 526 programów studiów. W tym roku U-Multirank ułatwił uczestnictwo uczelniom biorącym udział w projekcie dzięki dużej ilości danych krajowych. W efekcie ranking podaje ponad 44 000 wyników tylko na poziomie instytucji oraz 65 000 wyników na poziomie przedmiotów, dzięki czemu stanowi największą światową porównywarkę uczelni wyższych.

Zobacz więcej: http://www.umultirank.org/