Skuteczna walka ze smogiem ciągle stanowi duże wyzwanie dla polskich miejscowości. Sami mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i w trosce o zdrowie stosują doraźne rozwiązania np. kupują maski antysmogowe. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na długofalowe poradzenie sobie z zanieczyszczeniem powietrza jest podnoszenie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat.
Taki właśnie cel przyświeca bezpłatnemu programowi edukacyjnemu Centrum Edukacji Obywatelskiej – Weź oddech. Warszawskie szkoły mogą się do niego zgłaszać jeszcze do 1 lutego 2018 r przez stronę www.wezoddech.ceo.org.pl  

Młodzi mają pomysły na walkę ze smogiem

Weź oddech to program aktywnej edukacji ekologicznej, skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Do tej pory temat niskiej emisji, czystego powietrza i aktywnej walki ze smogiem we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej podjęło 130 szkół. – Uczestnicy korzystają z różnorodnych i angażujących form pracy, eksperymentują, stawiają pytania badawcze i hipotezy, weryfikują swoje założenia. Taka metoda pozwala zobaczyć omawiane zjawiska na własne oczy – mówi Urszula Bijoś, koordynatorka programu. Uczniowie mogą brać udział w ambitnych i ciekawych zajęciach przedmiotowych oraz działaniach na rzecz lokalnych społeczności wzmacniających ich kompetencje społeczne. Poznają nie tylko zagrażające zdrowiu i życiu konsekwencje zanieczyszczeń powietrza, ale przede wszystkim skupiają się na rozwiązaniach, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji.

Kreatywne podejście do tematu zanieczyszczonego powietrza zaskakuje nawet trenerów. – Jestem pod wrażeniem wiedzy młodzieży na temat niskiej emisji. W trakcie naszych rozmów poszukiwaliśmy pomysłów, dzięki którym moglibyśmy przyczynić się do jej ograniczenia. Młodzi zaprojektowali prototypy urządzeń, między innymi wiatraki, pochłaniacze, filtry. Przecież to doskonałe rozwiązania, które można wdrożyć w życie – przyznaje Mateusz Konieczny, który prowadził warsztaty dla grup uczniowskich Weź oddech.

Zdaniem uczniów ze szkół z warszawskiego Grochowa angażując się w program, można też zdobyć cenne umiejętności „miękkie”, np. planowania, odpowiedzialności za powierzone zadania, współpracy w grupie, dyskusji, wyciągania wniosków.

Konkretne wsparcie dla szkół  

Nauczyciele i nauczycielki, zgłaszając się do programu, mogą realizować elementy podstawy programowej do geografii, chemii, biologii czy nauk społecznych w atrakcyjnej dla młodzieży formie eksperymentu i projektu uczniowskiego. Weź oddech pokazuje, że otaczający nas świat jest interdyscyplinarny i nie daje się tak łatwo sklasyfikować. Zagadnienie niskiej emisji przedstawiane jest zarówno z perspektywy nauk ścisłych, ale także w kontekście zmian klimatu, odnawialnych źródeł energii czy zrównoważonego gospodarowania zasobami.
– Nauczyciele i nauczycielki otrzymują od nas zestaw ciekawych materiałów edukacyjnych, gotowe scenariusze zajęć, możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, stałe wsparcie ekspertów –  dodaje Urszula Bijoś. Wszystkie materiały są udostępnione na stronie www.wezoddech.ceo.org.pl i tam również znajduje się formularz zgłoszeniowy dla warszawskich szkół, które chcą się przyłączyć do aktywnej edukacji ekologicznej. Rekrutacja trwa do 1 lutego, liczba miejsc w programie jest ograniczona.