Kulczyk Foundation we współpracy z iSpot zrealizował projekt edukacyjny p.t. Wielki Konkurs Edukacji Globalnej – Efekt Domina, którego celem był rozwój umiejętności cyfrowych wśród dzieci i młodzieży, a także wsparcie idei działań dla dobra publicznego i społeczności lokalnych.

Edukacja prospołeczna i cyfrowa poprzez zabawę – taki cel postawili sobie twórcy projektu „Wielki Konkurs Edukacji Globalnej – Efekt Domina” – konkursu, którego celem było upowszechnianie wśród nauczycieli, rodziców i uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych umiejętności cyfrowych. Połączono go z promocją służby dla społeczeństwa i pomagania osobom potrzebującym w środowiskach lokalnych. Kulczyk Foundation wraz z  iSpot postanowili wesprzeć piękną ideę pomocy społecznej w formie pozwalającej jednocześnie młodym ludziom wykazać się kreatywnością i umiejętnością posługiwania się nowoczesnymi, multimedialnymi środkami przekazu.

Połączyć umiejętności cyfrowe i prospołeczne

„Kulczyk Foundation wspiera polską szkołę. Chcemy dać nauczycielom i wychowawcom narzędzia do ciekawej i mądrej dyskusji z uczniami o podstawowych wartościach. Rozmowa o nich to pierwszy krok do otwarcia się na otoczenie, na drugiego człowieka i jego potrzeby. Tak powstał nasz pomysł konkursu, który stał się ciekawą akcją społeczną. Stworzono różne multimedialne materiały, pokazujące jaki potencjał mają ci młodzi ludzie, którzy swoim działaniem zmienili na lepsze rzeczywistość drugiego człowieka” – mówi Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Kulczyk Foundation.

Hasło konkursu brzmiało: „Jest tyle obszarów, gdzie Twoja pomoc jest istotna, gdyż może zmienić czyjeś życie. Pokaż jak pomagasz, co przyczynia się do uczynienia świata lepszym”. Zadaniem uczestników była interpretacja tego hasła w formie utworu audiowizualnego, filmu, fotokastu, bloga lub prezentacji. W projekcie mogli uczestniczyć uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III szkół gimnazjalnych pod opieką prowadzącego ich grona pedagogicznego.

„Wspieranie edukacji cyfrowej w Polsce ma kluczowe znaczenie i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poprzez konkurs chcieliśmy połączyć szlachetną ideę pomocy społecznościom lokalnym z edukacją cyfrową. Współczesny świat wymaga od młodego pokolenia opanowania umiejętności posługiwania się urządzeniami oraz oprogramowaniem. Często umiejętności prospołeczne i cyfrowe są sobie przeciwstawiane. Potocznie, niesłusznie uważa się, że człowiek obdarzony został albo predyspozycjami i umiejętnościami społecznymi pozwalającymi mu lepiej integrować się i komunikować w społeczności albo posiada zdolności cyfrowe ułatwiające przyswojenie wiedzy technologicznej koniecznej do posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem, co jest wymogiem dobrego funkcjonowania we współczesnym, zinformatyzowanym świecie. Poprzez nasz konkurs pokazujemy, że edukacja cyfrowa i edukacja prospołeczna nie muszą być sobie przeciwstawne, że można obydwa te obszary umiejętności połączyć ze sobą. W konkursie zaangażowaliśmy nie tylko uczniów, ale też nauczycieli pozwalając im odkrywać możliwości współczesnej technologii w celach edukacyjnych i prospołecznych.” – mówi Agnieszka Dąbrowska, Business & Education Development Lead, która koordynuje i rozwija projekty edukacyjne w iSpot.

Wyłącznie pozytywne emocje

Poprzez projekt multimedialny uczniowie wraz z nauczycielami nie tylko wyrażali swoje pozytywne emocje związane z niesieniem pomocy potrzebującym w ich lokalnym środowisku, ale także poprzez pracę nad cyfrową dokumentacją swoich działań rozwijali umiejętności techniczne potrzebne do wykorzystania urządzeń mobilnych, takich jak laptop, iPhone oraz iPad i nowoczesne sposoby komunikacji audiowizualnej. iSpot promuje w ten sposób nauczanie wykorzystujące nowoczesne technologie, pozwalające osiągnąć istotne korzyści: rozwijanie samodzielności i kreatywności zwiększające szanse uczniów na dobry start w dorosłe życie.

Zachętą do udziału w konkursie były atrakcyjne nagrody w postaci iPadów Apple Mini Wifi 16GB, elektronicznych materiałów edukacyjnych, a także szkoleń o tematyce „Nowoczesna lekcja Edukacji Globalnej” z wykorzystaniem iPadów Apple Mini Wifi 16GB. Fundatorem tych nagród była firma iSpot – sieć salonów oraz sklep internetowy z pełną ofertą produktów Apple oraz najbardziej innowacyjnych firm z rynku IT, fotografii, audio i video. „Dzięki otrzymanej nagrodzie uczniowie uczestniczyli w realizacji innowacji pt. „Uczymy się szukać. Poszukujemy, przetwarzamy – inne spojrzenie na lekcje” nauczanie metodą WebQuest.”– mówi  Grażyna Jażdżewska, opiekunka zwycięskiej klasy z Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Jagiellończyka w Człuchowie. “Podczas zajęć uczniowie pracowali na własnych iPadach. Nauczyli się, że jest on narzędziem oferującym większe możliwości niż przeglądanie stron w internecie i granie w gry. Zrozumieli,  że technologia pomaga zarówno w pracy jak i w edukacji.

Działające na iPadzie oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla nauczycieli, pozwoliło uatrakcyjniać zajęcia i przezwyciężyć rutynę. Pedagodzy mogli nie tylko przekazać swoją wiedzę, ale także nauczać samodzielności, kreatywnego myślenia, poszukiwania i selekcjonowania informacji oraz radzenia sobie w informatycznym świecie.

Nauka z iPadem jest bardziej efektywna przez to, iż uczeń czerpie przyjemność ze zdobywania wiedzy oraz  fascynuje go to co robi. Projekty i ćwiczenia, które wychowankowie chętnie wykonują na iPadzie, wywierają na nich silniejszy wpływ
i mają niespotykane walory dydaktyczne. Uczniowie mają na nim do dyspozycji tysiące aplikacji edukacyjnych, książek i kursów, które wykorzystują przy odrabianiu prac domowych, sporządzaniu notatek z lekcji, nauce do prac klasowych, sprawdzianów i egzaminów. Wszystko to stwarza niespotykane warunki do zdobywania wiedzy oraz podniesienia efektów kształcenia.” – dodaje.