Każdy wiek ma swoją rewolucję. XXI wiek nazywany jest wiekiem rewolucji cyfrowej. Rozwój nowych technologii oraz wzrost znaczenia internetu mają wpływ nie tylko na zmianę sposobu życia, ale również na całą gospodarkę i sposób prowadzenia biznesu. Przekształcenia modeli biznesowych w produkcji, usługach i handlu wpływają na zmiany na rynku pracy oraz wymuszają zmiany w tradycyjnym sposobie kształcenia.

Eksperci twierdzą, że rozwój cyfryzacji i nowych technologii prowadzi do zniknięcia wielu zawodów z rynku pracy. Moim zdaniem nowe technologie dają nowe możliwości. Za pojęciem nowych technologii kryje się wiele ciekawych rozwiązań, jak np. rozwiązania chmurowe, do których jeszcze 2 lata temu nie byliśmy przekonani, aplikacje mobilne – już nie tylko komputer pozwala nam robić zakupy przez internet oraz pojęcia – Big Data, machine learning internet of things, pokazujące znaczenie oraz możliwości przetwarzania dużej ilości danych coraz łatwiej dostępnych w dzisiejszych czasach.

Komputeryzacja i automatyzacja wielu procesów fizycznych i umysłowych może faktycznie prowadzić do zniknięcia niektórych zawodów z rynku pracy, ale na ich miejsce pojawiają się nowe, na które do tej pory nie było zapotrzebowania. Rewolucja cyfrowa przyczyniła się do zmiany charakteru pracy. Szczególnie w dużych miastach można zaobserwować wzrost popularności pojęć typu cooworking, freelancing, czy consulting. Odchodzi się od tradycyjnego modelu etatowego, gdzie pracownik poświęca 8h jednemu pracodawcy. Freelancerzy często dzielą swój czas pracy pomiędzy kilku pracodawców, różnicując w ten sposób swoje zadania oraz zdobywając nowe kompetencje. Popularność zyskuje również model ekspercki. Ekspert w danej dziedzinie dołącza do projektu tylko na etapie, gdzie koniecznie jest wykorzystanie jego wiedzy, następnie zmienia projekt.

Zmiana charakteru pracy wpływa na zmianę zestawu kompetencji poszukiwanych na rynku. Przeglądając oferty pracy można zauważyć, że osoby posiadające kompetencje matematyczne, informatyczne oraz analityczne nie muszą na ten moment martwić się o miejsce na rynku pracy. Zmiany dają również możliwość przebranżowienia się dla osób, których zawody są zagrożone zniknięciem z rynku. Powstanie takich zawodów jak: DevOps Engineer, Data Engineer, czy Data Scientist pokazują, ze coraz bardziej potrzebne są zawody łączące w sobie funkcje techniczne, biznesowe i zarządcze.

Zmiany na rynku pracy wymuszają zmiany w systemie kształcenia. Tradycyjny system edukacji oparty był głównie o wykłady. Dzisiaj nawet one odbywają się przy pomocy narzędzi multimedialnych. Nastąpiła również zmiana w programach edukacyjnych dla szkół podstawowych, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci programowania i wykorzystywania nowych technologii. Rewolucja cyfrowa zmieniła system edukacji i jego przywiązanie do czasu i miejsca. Wiele uczelni wyższych udostępnia wykłady on-line. W internecie jest też bardzo duża baza szkoleń, niektóre można nawet zakończyć certyfikatem bez wychodzenia z domu.

Rozwój nowych technologii i rewolucja cyfrowa w dużej mierze zmieniły rynek pracy oraz wpływają na zmianę modelu edukacji. Wielu z naszych rodziców nie potrafi korzystać z komputera, a dzisiejszy 2 latek sprytnie obsługuje tablet. W klasach szkoły podstawowej zostały wprowadzone przedmioty związane z programowaniem, automatyką i robotyką. Pokazuje to wzrost znaczenia automatyzacji. Niektórzy eksperci twierdzą, że komputery i maszyny całkowicie zastąpią ludzi, jako pracowników. Moim zdaniem w najbliższych latach nowy model rynku pracy będzie opierał się o współpracę człowieka z maszyną, co może pozwoli nam na łatwiejsze utrzymanie work-life-balance.