Wraz z końcem marca ruszyła kampania społeczno-edukacyjna “Poczuj Dumę” promującą nowoczesny patriotyzm. Zaangażowali się w nią trzej czołowi polscy piłkarze ręczni – Karol Bielecki, Sławomir Szmal i Kamil Syprzak. O tym, jak przebiegać będzie akcja oraz dlaczego powinniśmy czuć się dumni opowiada Wojciech Setny, prezes Surge Polonia, która zorganizowała kampanię ,,Poczuj Dumę”


Wojciech Setny2Nawiązując do tytułu najnowszej kampanii edukacyjnej “Poczuj Dumę”, z jakich powodów powinniśmy czuć dumę i jak ją wyrażać?

Przede wszystkim dlatego, że jesteśmy Polakami. Mamy wspaniałą historię. Znajdziemy w niej bohaterów, wydarzenia, organizacje czy inicjatywy niezwykłe i niespotykane w skali świata. Mieliśmy i mamy mnóstwo sukcesów w różnych dziedzinach życia. Powodów do dumy nam nie brakuje. Kampania „Poczuj Dumę” jest po to, by o nich mówić i przypominać.

W jaki sposób należy rozumieć patriotyzm i czym charakteryzuje się idea nowoczesnego patriotyzmu?

Nowoczesny patriotyzm polega na świadomym budowaniu przyszłości naszego kraju. Na przykład w wymiarze ekonomicznym chodzi o to, by wspierać polskie firmy. Tzw. patriotyzm konsumencki, czyli wybieranie produktów polskich, wzmacnia gospodarkę i bezpośrednio przekłada się na to, że w naszym kraju powstają nowe miejsca pracy. Z drugiej strony, patriotyzm to pamięć o przeszłości i tradycji, fundament naszej tożsamości. Dlatego edukacja, zarówno dotycząca historii, jak i budująca świadome działanie, jest bardzo ważnym elementem nowoczesnego patriotyzmu.

Czy można określić, jakie poglądy powinien posiadać patriota?

Patriotyzm to postawa, a nie kwestia takich czy innych poglądów. Duma z bycia Polakiem jest czymś, co wszystkich nas łączy. Na tym polega też wartość patriotyzmu.

Jak postępująca globalizacja i przeobrażenia społeczno-gospodarcze skutkujące m.in. zwiększeniem migracji w celu zarobkowym wpływają na patriotyzm w Polsce?

Polacy coraz chętniej i w sposób bardziej otwarty niż kiedyś wyrażają swój patriotyzm, przy okazji rocznic i świąt narodowych, ważnych wydarzeń sportowych, ale także na co dzień. Na pewno nie jest to kwestia mody czy przejściowych tendencji. Sądzę, że zawsze mieliśmy taką potrzebę. Bycie dumnym ze swojego kraju i pochodzenia to przecież postawa naturalna. Coraz lepiej rozumiemy również, że patriotyzm stanowi nasz kapitał na przyszłość, a bycie Polakiem jest czymś, co nas wyróżnia.

Jak ocenia Pan poziom edukacji patriotycznej w polskich szkołach? Jak powinna wyglądać kompleksowa i efektywna edukacja w tym zakresie?

Edukacja patriotyczna powinna się odbywać na różnych poziomach i w różnych obszarach życia społecznego. W szkole, w domu, w przestrzeni publicznej itd. Najlepiej zachęcać młodzież do konstruktywnego działania i w tym kontekście mówić o historii oraz patriotycznych wartościach. W kwietniu ambasadorami kampanii „Poczuj Dumę” zostali trzej znakomici piłkarze ręczni: Sławomir Szmal, Karol Bielecki i Kamil Syprzak. Możemy być dumni zarówno z ich sukcesów na boisku, jak i postawy poza boiskiem. To sportowcy, którzy na pewno mogą być pozytywnymi wzorami dla młodzieży. Na przykład kiedy Kamil Syprzak w ramach kampanii spotkał się z młodymi piłkarkami ręcznymi z Wrocławia, widać było, jak motywujący był to dla nich impuls.

Jakie działania zaplanowali Państwo w ramach kampanii Poczuj Dumę? Jaki jest cel akcji?

Kampania „Poczuj Dumę” w każdym miesiącu ma inny motyw przewodni. W maju będzie nim życie rotmistrza Witolda Pileckiego, niezwykłego bohatera. W kolejnych miesiącach będziemy mówić m.in. o żołnierzach GROM-u, czyli o bohaterach współczesnych. Planujemy różnego rodzaju akcje i wydarzenia o charakterze edukacyjnym. Łączy je idea: promować ludzi, organizacje, inicjatywy, postawy czy dokonania, z których każdy Polak może być dumny.