Rafał MrówkaRozmowa z drem hab. Rafałem Mrówką, kierownikiem Programu MBA-SGH w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Dla jakich osób polecane są szczególnie studia MBA?

Dla osób z przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem, w tym doświadczeniem menedżerskim, w zarządzaniu zespołami ludzi. Tylko osoby z doświadczeniem będą mogły zweryfikować uzyskiwaną wiedzę na podstawie własnych doświadczeń, znajdować własne przykłady jej zastosowania. Zbyt szybkie zrobienie studiów MBA, nie poprzedzone praktycznymi doświadczeniami spowoduje, że ich uczestnicy nie skorzystają na nich w wystarczającym stopniu.

Czym różnią się studia MBA od podyplomowych? Jak przebiega nauka i proces uzyskania dyplomu?

Są to studia stawiające zdecydowanie większe wymagania wobec studentów. Program jest dłuższy, intensywniejszy (nawet do 600 godzin zajęć wobec średnio 160 na studiach podyplomowych), wymagające zdecydowanie więcej pracy: liczne lektury, projekty wykonywane indywidualnie i w grupach, niezwykle trudne egzaminy, zaliczeniowe projekty biznesowe. Studia te są także bardziej kompleksowe – obejmują przegląd niemal wszystkich zagadnień potrzebnych w zarządzaniu organizacją. Same zajęcia są bardzo praktyczne, oparte przede wszystkim o analizę studiów przypadków. Studia kończą się stworzeniem kompletnego projektu biznesowego weryfikującego zdobytą wiedzę.

Jaki potencjał mają nowe technologie oraz e-learning w edukacji wyższej?

E-learning i nowe technologie mogą być wparciem dla tradycyjnego procesu nauczania, jednak w żadnym stopniu go nie zastąpią. Tu niezwykle ważne są fizyczne interakcje, kontakt i wzajemna inspiracja między studentami, natychmiastowe reakcje wykładowcy.

Studia MBA są dużą inwestycją, zarówno finansową jak i edukacyjną. Co zyskują ich absolwenci oraz jak podnoszą swoją wartość na rynku pracy?

Absolwenci uzyskują szeroką i bardzo praktyczną wiedzę popartą różnorodnymi doświadczeniami przekazanymi przez innych studentów. Niezwykle istotne są także kontakty, jakie dzięki tym studiom można nawiązać – z elitarną grupą osób zarządzających organizacjami. Studia MBA są gwarantem zdobycia bardzo unikalnej wiedzy, co staje się przepustką, często wymogiem koniecznym do awansów. A to przekłada się na realny wzrost wynagrodzeń absolwentów (co potwierdzają liczne badania).

Jak wg Pana powinna wyglądać edukacja przyszłości w Polsce?

Powinna być różnorodna – dająca możliwość kształcenia na różnym poziomie zaawansowania, w oparciu o różne metody (tradycyjne i innowacyjne), dająca możliwość kształcenia się każdemu na każdym etapie życia.