Metoda SuperMemo

Technika SuperMemo pomaga w przyswajaniu wiedzy wykorzystując krzywą zapominania. Umożliwia szybkie uczenie się dzięki systemowi powtarzania materiału, który oparty jest na stochastycznym modelu pamięci długotrwałej. System skutecznie pozwala na zapamiętanie dużej ilości materiału dzięki temu, że jest przyswajany w odpowiednich odstępach czasu.

Mnemotechnika

Nazwa metody “mnemotechnika” inaczej zwana “mnemoniką”, pochodzi od greckich mneme i Mnemosyne – greckiej bogini i uosobienia pamięci. Technika efektywnie poprawia funkcjonowanie ludzkiej pamięci, umożliwia nie tylko szybką naukę języków obcych, ale też szybkie zapamiętywanie dat, haseł, kodów czy treści wykładów lub książek. Metoda wykorzystuje wiedzę o tym, jak działa ludzki mózg. Bazuje na wykorzystaniu wszystkich zmysłów i na budowaniu skojarzeń.