14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, nazywany Dniem Nauczyciela. Tego dnia uczniowie dziękują pedagogom za trud włożony w ich naukę, obdarowując ich życzeniami i upominkami. W tym roku Dzień Nauczyciela przebiega niespokojniej niż zazwyczaj. Wszystko za sprawą sprzeciwu wobec proponowanej zmiany ustroju szkolnego w Polsce, która zakłada m.in. likwidację gimnazjów.

W poniedziałek 10 października w 17 miastach odbyły się pikiety przeciwko zapowiedzianej reformie. Apelowano do premier Beaty Szydło o pochylenie się nad problemami polskiej oświaty. Uczestnicy protestów złożyli na ręce wojewodów petycję do szefa rządu, w której możemy przeczytać: “żądamy wstrzymania szkodliwej reformy systemu edukacji! Zmiany w edukacji przedstawione 16 września 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską w projektach aktów prawnych to cofnięcie się w czasie do roku 1999 i  powrót do systemu zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu. Likwidacja gimnazjów to krok wstecz! To destrukcja systemu oświaty.”

Związek Nauczycielstwa Polskiego w liście do Minister Edukacji Narodowej przekonuje, że likwidacja gimnazjów i reorganizacja sieci szkół spowoduje pogorszenie jakości kształcenia i warunków nauczania, a system szkolnictwa po reformie nie będzie właściwie dopasowany do faz rozwojowych dzieci, przez co pogłębią się problemy wychowawcze.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prezes ZNP na oficjalnej stronie życzy nauczycielom:

“Spokojnej pracy,

radości i dużo optymizmu

w trudnych czasach niedobrej zmiany w edukacji!

Bądźmy razem, bądźmy solidarni!”

I my przyłączamy się do tych życzeń! Wszystkiego dobrego drodzy nauczyciele!