Obecne trendy na rynku edukacji wskazują, że kandydaci najchętniej decydują się na studia, które są praktyczne, dają konkretne umiejętności i są szansą na zdobycie atrakcyjnego zawodu. Dla przyszłych studentów ważnym, a może nawet najważniejszym kryterium, jest też to, czy po określonym kierunku studiów uzyskają dobry zawód i znajdą dobrze płatna pracę.

W ostatnich latach wśród najpopularniejszych kierunków studiów niezmiennie znajdują się prawo, budownictwo, mechanika i budowa maszyn, informatyka, zarządzanie i ekonomia. Kandydatów interesuje możliwość zatrudnienia i rozwoju kariery po zakończeniu studiów. Wzrasta tendencja do podejmowania nauki na kierunkach, które nadają absolwentom konkretne uprawnienia
i zapewniają lepszy start na rynku pracy.

Wśród kierunków medycznych i przyrodniczych stałym zainteresowaniem cieszą się medycyna
i weterynaria. Wzrasta również zainteresowanie naukami o człowieku takimi jak np. biologia człowieka czy żywienie człowieka.

Kandydatów przyciągają nowo powstające specjalistyczne kierunki, dające ich absolwentom wykształcenie konkurencyjne na rynku pracy. Przykładem takiego kierunku są odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, który od niedawna znajduje się w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dalszym przykładem jest medycyna roślin czy zarządzanie i inżynieria produkcji. Absolwenci takich kierunków to specjaliści w wąskich dziedzinach, którzy są poszukiwani na rynku pracy i już w czasie studiów mogą zdobyć niezbędne doświadczenie.

W obszarze studiów technicznych kandydaci często wybierają budownictwo oraz architekturę, popularne są też inne kierunki inżynierskie.

Wybór kierunku często jest też determinowany możliwościami ciekawych praktyk czy wymian międzynarodowych. Popularnością cieszy się chociażby oferowana przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu specjalność na kierunku architektura krajobrazu, którego studenci wyjeżdżają na dwa semestry do Chin i uczą się na jednej z tamtejszej uczelni.

W związku z pogłębiającym się niżem demograficznym oraz rosnącą świadomością kandydatów uczelnie będą zmuszone dostosować swoją ofertę edukacyjną do wymagań kandydatów. Oferta uczelni wyższych powinna również elastycznie odpowiadać na potrzeby rynku pracy, który zmienia się dynamicznie. Istotne jest również stałe podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie praktycznego aspektu programu studiów.