Mali uczniowie zazwyczaj wskazują tabliczkę mnożenia jako powód swoich cierpień edukacyjnych. Trudna, nudna, nieciekawa, i ciężko się jej nauczyć. Szkoła w Chrząstawie Wielkiej dołożyła jednak starań, by nauka matematyki stała się prosta!

Schody oklejone działaniami matematycznymi pozwalają młodym żakom przyswajać tabliczkę mnożenia w trakcie codziennych przechadzek między klasami. Ponieważ widzą ją codziennie po kilka razy, ich młode mózgi przyswajają wizualną formę tabliczki mnożenia i są w stanie ją przywołać na klasówce czy kartkówce. Na tym jednak nie kończy się szkolna innowacja!

Tabliczka mnożenia kryje w sobie bowiem działania z błędem, które spostrzegawcze dzieciaki mogą zauważyć. Każde dziecko ma potem prawo zgłosić to nauczycielowi i otrzymać odznakę Bystrego Oczka, która będzie przynoszącym dumę świadectwem opanowania tabliczki mnożenia. Kolorowe kartki z działaniami matematycznymi zwracają uwagę dzieci i umożliwiają szybkie przyswojenie zagadnienia.

Zabawa w polowanie na błędy w tabliczce mnożenia trwa dwa tygodnie, co całkowicie wystarcza do przeszkolenia całej klasy! Dzięki kolorowej formie gry dzieci chętnie biorą udział w zawodach, mimowolnie zapamiętując działania.