Ponad pół miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do wody pitnej, a każdego dnia ponad 800 dzieci umiera na choroby biegunkowe spowodowane brakiem dostępu do czystej wody i sanitariatów. To ponad 33 dzieci każdej godziny, informuje UNICEF w dniu Światowego Dnia Wody.

Jaka jest skala problemu?

Szacuje się, że obecnie 663 mln ludzi nie ma dostępu do czystej wody. Mieszkają oni w 48 najsłabiej rozwiniętych krajach świata, głównie w Afryce Subsaharyjskiej i Oceanii. Brak dostępu do wody jest jednak nie tylko kwestią lokalną. Obecnie jest jednym z najpoważniejszych światowych problemów. Około 160 mln dzieci na świecie mieszka na obszarach dotkniętych suszą, a 530 mln na terenach ryzyka powodziowego (głównie w Azji). W czasie suszy wiele rodzin korzysta z zanieczyszczonych źródeł wody, co prowadzi do chorób, pogorszenia ich poziomu życia i zahamowania rozwoju dzieci. Większość regionów podatnych na występowanie susz i powodzi to regiony ubogie, gdzie dostęp do czystej wody i sanitariatów już i tak jest na bardzo niskim poziomie.

Skutki braku wody

Złe warunki sanitarne, brak higieny i czystej wody niosą za sobą poważne reperkusje. Zazwyczaj są przyczyną biegunki i innych chorób, którym można łatwo zapobiec. Prosta czynność, taka jak mycie rąk mydłem, może znacznie zmniejszyć częstość występowania biegunki, która jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów wśród dzieci poniżej piątego roku życia. Najnowsze badania pokazują, że regularne mycie rąk wodą z mydłem może zmniejszyć liczbę nawrotów biegunki o prawie 50 proc.

Wpływ na edukację

Dzieci, a szczególnie dziewczęta, z powodu braku dostępu do czystej wody często opuszczają szkołę. To właśnie najmłodsi członkowie rodzin bardzo często są odpowiedzialni za przynoszenie wody do domu, co z kolei zajmuje im znaczną część dnia i nie pozwala na pogodzenie domowych obowiązków z kontynuacją edukacji. Niestety większość szkół nie ma przyzwoitych i zapewniających dziewczynkom intymność toalet, co również jest przyczyną porzucania nauki.

Zmiany

Od 1990 r. systematycznie wzrasta liczba osób, które uzyskały dostęp do czystej wody. W ciągu ostatnich 25 lat dostęp do wody otrzymało 2,6 mld ludzi. Jedynie w trzech krajach na świecie dostępu do sprawdzonych źródeł wody pitnej nie ma ponad połowa społeczeństwa (Angola, Gwinea Równikowa, Papua Nowa Gwinea). W 1990 r. były to 23 kraje. Jednak nadal wiele pozostaje do zrobienia.

Źródło: Unicef