Każdy mądry przedsiębiorca wie jak bardzo zgubna jest pułapka niewiedzy. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że szkolenia są potrzebne i dają wymierne korzyści. Co zrobić, kiedy przedsiębiorstwa nie stać na inwestowanie w rozwój? Pomocne mogą okazać się dotacje.

Mamy tu do wyboru dwa źródła finansowania – pomoc ze środków unijnych lub z budżetu państwa. Aby uzyskać wsparcie, należy wejść na stronę Usług Rozwojowych albo zwrócić się do Urzędu Pracy.

Środki z UE – decyduje operator

W tym roku z możliwości dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej mogą skorzystać pracownicy z wszystkich województw, oprócz woj. mazowieckiego i pomorskiego. Pieniądze dostępne są w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Szkolenia dotowane z budżetu UE są dostępne na stronie Bazy Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, a o rozdysponowaniu ich dofinansowania decydują wybrani operatorzy szkoleń, którzy badają potrzeby rozwojowe zgłaszających się firm (wyszukiwarka operatorów dostępna jest pod adresem www.russellbedford.pl/pl/glowna/uslugi/szkolenia/wyszukiwarka-operatora-ue.html). Są oni wyznaczani przez Urząd Marszałkowski danego województwa. Przykładowo dla województwa podlaskiego operatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy, a w województwie warmińsko-mazurskim mamy trzech operatorów, w zależności od subregionu: subregion olsztyński: Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Techpal Sp. z o.o., Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych; subregion elbląski: Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Techpal Sp. z o.o., subregion ełcki: Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Techpal Sp. z o.o., Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych. To do nich należy zwracać się z wnioskiem o wsparcie finansowe. Po rozpoznaniu potrzeb zdecydują czy dotacja może być udzielona. Warto wiedzieć, że jedną z możliwości, jakie daje nowy system dofinansowania jest wykupienie specjalnego bonu na szkolenia. Przykładowo bon o wartości 5.000 zł możesz kupić u swojego operatora za 1.000 zł (podane kwoty są przykładowe), a następnie wykorzystać przez stronę uslugirozwojowe.parp.gov.pl Tu wyszukujesz szkolenie, a następnie rejestrujesz się jako użytkownik indywidualny lub instytucjonalny i zamawiasz wybraną usługę, korzystając z prostego w obsłudze formularza.

Wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Fundusze z budżetu państwa to w tym roku prawie 200 tys. zł. Skorzystać z nich mogą wszystkie firmy, przy czym w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast pozostałe firmy muszą wnieść wkład własny wynoszący 20% szkolenia. Całość dofinansowania ze środków KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. O pomoc w sfinansowaniu rozwoju kadry należy zwracać się do właściwego urzędu pracy. Urząd powiadomi czy dysponuje jeszcze środkami, a jeśli tak, to wyda wniosek o dotację i udzieli wszystkich niezbędnych informacji. Uzyskanie dotacji z KFS wymaga współpracy ze strony organizatora szkoleń, który ma za zadanie dostarczyć wymagane dokumenty, m.in. zaświadczenia o  prowadzonej działalności szkoleniowej oraz certyfikaty (prosty opis tego jak można pozyskać dofinansowania na szkolenia z KFS dostępny na dofinansowanie.russellbedford.pl).

Jak co roku środki wspierające rozwój są rozdysponowywane w tempie błyskawicznym. W niektórych województwach operatorzy już zakręcili kurki z pieniędzmi unijnymi, w innych dotacje dopiero ruszą. Ważne jest, aby trzymać rękę na pulsie i nie zapominać o tym, że pracownik z zawsze aktualnym zasobem wiedzy, to potężny kapitał firmy.

Ramka: Terminy uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania

Województwo Okres
woj. dolnośląskie II kwartał 2017 r.
woj. kujawsko-pomorskie II kwartał 2017 r.
woj. lubelskie I kwartał 2017 r.
woj. lubuskie II/III kwartał 2017 r.
woj. łódzkie II/III kwartał 2017 r.
woj. małopolskie II/III kwartał 2017 r.
woj. opolskie IV kwartał 2017 r.
woj. podkarpackie I kwartał 2017 r.
woj. śląskie I kwartał 2017 r.
woj. świętokrzyskie I kwartał 2017 r.
woj. wielkopolskie I kwartał 2017 r.
woj. zachodniopomorskie II kwartał 2017 r.
woj. podlaskie Z dniem 12 stycznia 2017 r. został zakończony nabór Formularzy zgłoszeniowych na dofinansowanie usług rozwojowych.