Przyjęło się mówić, że w obecnych czasach znajomość przynajmniej jednego języka obcego to standard. Wiele osób, szczególnie tych pracujących w międzynarodowych korporacjach i dużych miastach, zdobywa umiejętność mówienia w dwóch, trzech, a nawet czterech różnych językach. Jednak są między nami również takie osoby, które posługują się tylko swoją ojczystą mową. Czy znajomość języków obcych w Polsce jest tak bardzo popularna? Na jakim poziomie zaawansowania Polacy posługują się obcą mową?

Serwis e-korepetycje.net przeprowadził badanie poziomu znajomości języków obcych na grupie 37 tys. użytkowników, którzy uzupełnili testy. Dotyczyły one pięciu różnych języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Wyniki badania prezentujemy poniżej.

Początkujący czy już samodzielny? 

A1 – znajomość podstawowych zwrotów

Każdy, kto używa języka obcego, chciałby wiedzieć, na jakim poziomie się nim posługuje. Dlatego też wyróżniono kilka stopni biegłości językowej (według Rady Europy). Przyjęto, że początkujący, który jest na poziomie A1, umie przedstawić siebie i innych oraz rozumie większość podstawowych zwrotów z życia codziennego.

A2 – proste rozmówki

Na poziomie początkującym wyróżniamy jeszcze A2. W praktyce, osoba o takim poziomie, rozumie proste wypowiedzi i jest w stanie komunikować się w codziennych sprawach. Potrafi również zabrać głos w nieskomplikowanych dialogach. Jeśli posiadasz taki poziom językowy, to jest wielce prawdopodobne, że poradzisz sobie na zagranicznej wycieczce, gdzie dogadasz się z obsługą hotelową czy lokalnym sklepikarzem.

B1 – swobodne rozmowy na co dzień

Jeśli jednak w takich sytuacjach wolisz czuć się bardziej swobodnie, to warto podszkolić się w języku do poziomu przynajmniej B1. Jest to stopień bardziej samodzielny, w którym konwersacja na codzienne tematy nie będzie sprawiała żadnej trudności.

B2 – język do pracy i trudniejszych rozmów

Jeśli język obcy wymagany jest w Twojej pracy, to już poziom B2 będzie odpowiedni. Umiejętności tego stopnia dają możliwość swobodnej rozmowy na każdy temat życia codziennego. Pozwalają także brać udział w bardziej skomplikowanych dialogach, nawet dotyczących specjalistycznych tematów branżowych.

C1 – biegłość również w specjalistycznych tematach

W podziale biegłości językowych wyróżniamy jeszcze etap zaawansowany. Jeśli posiadasz umiejętności na poziomie C1, to znaczy, że swobodnie posługujesz się językiem. Rozumiesz długie i skomplikowane dialogi, znasz także specjalistyczne branżowe słowa. Z pewnością potrafisz wypowiadać się płynnie i spontanicznie. Co więcej, rozumiesz ukryty sens wypowiedzi.

C2 – najwyższy poziom znajomości języka

Natomiast osoby, które charakteryzują się umiejętnościami językowymi na poziomie C2, posługują się językiem w sposób absolutnie naturalny. Rozumieją wszystko, co przeczytają bądź usłyszą. Umieją także wypowiadać się płynnie i spontanicznie, prawidłowo budując zdania oraz stosując reguły językowe. Jednym słowem – profesjonaliści.

Jakie poziomy języka osiągnęliśmy?

Spośród wszystkich wypełnionych testów, język angielski był dominujący. Wypełniło go ponad 92 proc. użytkowników. Drugi, pod względem popularności, to język niemiecki – 4,5 proc., a w następnej kolejności język rosyjski.

Osoby, które wypełniły w serwisie E-korepetycje.net test z języka angielskiego, najczęściej osiągały wynik na poziomie A2, czyli pre-intermediate (36,8 proc.). Prawie ⅓ osób rozwiązała test na poziomie B1. Nieco ponad 13 proc. testowanych osiągnęło wynik B2, porównywalny wynik miał także poziom A1 – początkujących użytkowników było ponad 14 proc.. Poziom zaawansowany C1 i C2, osiągnęło prawie 7 proc. testowanych.

Inaczej proporcje układały się w języku niemieckim – wśród testowanych, najwięcej osób osiągnęło wynik B1 (niecałe 28 proc.). Na drugim miejscu uplasował się poziom B2. Prawie 22 proc. użytkowników ukończyło test na takim poziomie. Niewiele mniej, bo ponad 19 proc. testowanych osiągnęło wynik C1. Tyle samo, około 12,5 proc., było osób, które rozwiązały testy na poziomie A2 i C2. Najmniej, bo niecałe 6,5 proc. wyników, to testy z poziomu A1.

Jeszcze lepsze wyniki osiągnęli testowani z języka rosyjskiego. Prawie połowa z nich uzyskała wynik na poziomie profesjonalnym (C1 i C2). Około ⅓ użytkowników rozwiązujących test osiągnęła wynik na poziomie zaawansowanym – było to kolejno 16,8 proc. na poziomie B1 i 13,4 proc. na poziomie B2. Stopień początkujący uzyskało prawie 12 proc. badanych, a stopień A2 – nieco ponad 10 proc..

Test z języka hiszpańskiego rozwiązało ponad 320 osób, jednak wyniki były równie wysokie jak w przypadku języka rosyjskiego. Najwięcej osób osiągnęło poziom C1, czyli zaawansowany. Było to 28,4 proc. testowanych. Wysoki odsetek zanotowano również na poziomie B2 – ponad ⅕ badanych. Prawie 12 proc. było początkujących, natomiast prawie 14 proc. wyników znajdowało się w grupie profesjonalnej (C2).

Na koniec, język francuski, który jest najmniej popularnym testem, który rozwiązano w serwisie E‑korepetycje.net Ponad 40 proc. uczestników badania, wypełniło je na poziomie C, czyli zaawansowanym i profesjonalnym. Prawie 38 proc. osiągnęło poziom średnio zaawansowany, natomiast poziom A1 i A2 niecałe 24 proc.

Najczęściej testy rozwiązywali ludzie młodzi, uczący się lub studiujący (43 proc.) oraz użytkownicy w przedziale wieku 25 – 34 lat (36 proc.). Z badań jednoznacznie wynika, że Polacy najchętniej uczą się języka angielskiego. Ma to również obraz w szkołach, gdzie w większości jest on podstawowym językiem obcym. To także najchętniej wybierany język na maturach. Znajomość angielskiego jest jednak przeciętna na tle innych obcych języków. Natomiast niszowymi są język francuski i hiszpański. To jednak języki, których znajomość najprawdopodobniej wymagana jest w codziennym życiu lub pracy, stąd poziom ich znajomości jest wysoki. Uczący się wybierają je świadomie i kontynuują naukę na wyższych poziomach.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją znajomość języków obcych, uzupełnij test.