Dlaczego zdecydowałaś się na taką formę edukacji swoich dzieci?

Jest wiele powodów, dla których zdecydowałam się na nauczanie w domu. Edukacja domowa, to przede wszystkim edukacja w rodzinie, gdzie rodzic spełnia decydującą rolę wychowawczą i edukacyjną w życiu dziecka. Ma swobodę i wolność, aby zrobić to zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami. Poza tym jest to niesamowicie efektywny model. Wymagania programowe można zrealizować w o wiele krótszym czasie, niż dzieje się to w szkole, gdzie tempo jest dostosowane do dużej grupy. W obecnym systemie oświaty, klasy są przepełnione, dzieci spędzają większość swojego czasu na lekcjach, w świetlicy, a po powrocie do domu często muszą jeszcze odrabiać lekcje. Jest mała przestrzeń na swobodę, ciekawość, rozwój własnych zainteresowań, kreatywność, indywidualizm. Zawsze trzeba dostosować się do obowiązującego schematu. Dla mnie ważnym elementem jest też wolność w doborze metod nauczania, ja na przykład bardzo dużo korzystam z pedagogiki Marii Montesorii. 

Jakie zauważalne są trudności i ograniczenia w tego typu edukacji?

Myślę, że stworzenie warunków do tego, aby dzieci miały możliwość budowania trwałych relacji z rówieśnikami może, ale nie musi być wyzwaniem. Na pewno wymaga to zamierzonych i celowych działań ze strony rodziców, aby tą potrzebę w życiu dziecka zaspokoić. Uważam, że tak naprawdę jedynym ograniczeniem jest brak kreatywności i determinacji, aby pokonać pojawiające się wyzwania czy przeszkody. Można by zarzucić rodzicom, iż ich dzieci nie mają takiego dostępu do pomocy edukacyjnych, jak dzieci uczące się w szkole. Mój blog jest doskonałym przykładem na to, iż również z takim wyzwaniem, można sobie poradzić. Wraz z dwoma innymi mamami, zamieszczam na nim przeróżne, kreatywne pomysły na zabawy i materiały edukacyjne, które rodzic może sam stworzyć w domu, przy niewielkim nakładzie finansowym, a często z materiałów, które wyrzucamy do kosza jako śmieci.

Edukacja domowa, to przede wszystkim edukacja w rodzinie, gdzie rodzic spełnia decydującą rolę wychowawczą i edukacyjną w życiu dziecka. Ma swobodę i wolność, aby zrobić to zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami